Cash flow - beszélgetés Lengyel László tanár úrral
2016-04-08 09:00

Egynapos képzések 

Siker =?eredmény + cash flow?

Egynapos képzéseink célja, hogy gondolatokat ébresszen, sikeres technikákat mutasson meg annak érdekében, hogy vállalkozásod minél sikeresebb legyen.

Lengyel Lászlót kérdeztük, a tervezett egynapos workshoppal kapcsolatban.


multibridge_blog: A vállalkozások fennmaradásának és sikerességének szükséges, de nem elégséges feltétele az eredményes működés megvalósítása és a cash-generálás (pozitív időszaki cash-flow elérése). Mit lehet tenni az eredmény elérés és növelés érdekében?

Lengyel László: Az eredmény az azonos időszakra elszámolt bevételek és ráfordítások különbözete. Egyszerűen válaszolva a bevételeknek meg kell haladni a ráfordításokat. Mivel azonban a bevételek a piacon eladható termék mennyiségétől és a realizálható áraktól függnek (amelyeket természetesen megfelelő feltételekkel növelni is lehet). A vállalkozások számára nagyobb mozgástér adódik a ráfordítások (költségek) csökkentése területén. Mindig felmerül a kérdés, hogy 

  • lehet-e olcsóbb beszerzési forrást találni?
  • kevesebb időráfordítással előállítani a terméket?
  • jobb anyagkihozatallal, kisebb selejtmennyiséggel gyártani, forgalmazni?
  • megfelelő munkaerő kiválasztással és megtartással javítani a munkaerő-kihasználás hatékonyságát és csökkenteni a fluktuációt?
  • stb.

Ezekre kell elsősorban megtalálni a válaszokat. Minden szervezetben vannak olyan tartalékok, amelyek kiaknázásával költségcsökkentés érhető el. Tapasztalati adatok mutatják, hogy minden erőforrás felhasználásban felellhető 10-20 % tartalék, amelyek kihasználása jelentős eredménynövekedést hozhat.

multibridge_blog: Hogyan tud ma fizetőképesen működni egy vállalat?

Lengyel László: A likviditás megteremtése a vállalkozások alapításakor kezdődik. Az alapításhoz készített tervekben a piaci oldalról indulva kell megtervezni, hogy milyen nagyságrendben, milyen ütemezésben, milyen árak és fizetési feltételek mellett tervezem valamely termékkel, tevékenységgel, szolgáltatással kielégíteni a célpiac vevőinek szükségleteit. Ez a bevételi oldal jelenti, de egyidejűleg meghatározza, hogy milyen vagyonnal (nagyságrend és összetétel) tudom ezeket a szükségleteket kielégíteni. A vagyon tervezését követi a források tervezése, amikor a saját tőkét és a kötelezettségeket tervezem meg. Ha nem megfelelő vagyon és forrásösszetétellel (különösen pénzeszköz állománnyal) indítom el a vállalkozást „bekódolom” a fizetésképtelenséget.

A másik oldal az, hogy nem csak el kell tudni adni a terméket, illetve beszerezni a szükséges erőforrásokat, hanem ezekhez olyan fizetési feltételeket, fizetési futamidőt kell kapcsolni, amely lehetővé teszi, hogy adott időszak pénzbevételei haladják meg adott időszak pénzkiadásait. Ez összehangolt pénzügyi politika kialakítását és végrehajtását igényli a csapattól, beleértve a beszerzőt, az értékesítőt, a pénzügyest, de még a termelésben és az igazgatásban dolgozókat is.

multibridge_blog: A fedezeti pont és a cash fedezeti pont között milyen összefüggések tárhatók fel?

Lengyel László: A fedezeti pont adott termék esetében azt a termékmennyiséget jelenti, amikor hogy adott átlagár mellett olyan árbevételt érek el, amely a változó (közvetlen) költségek mellett a termékre elszámolt fix (általános) költségeket is fedezi. Az eredményem nulla. Lényeges, hogy ennél többet kell tudnom előállítani és értékesíteni (adott ár és költségviszonyok mellett) ahhoz, hogy nyereséget realizáljak.

A cash-fedezeti pont adott termék esetében azt a termékmennyiséget jelenti, amikor hogy adott átlagár és fizetési feltételek mellett olyan (pénz)bevételt érek el, amely a kifizetéssel járó változó (közvetlen) költségek mellett a termékre elszámolt és kifizetéssel járó fix (általános) költségeket is fedezi. Az pénzügyi egyenlegem nulla. Lényeges, hogy ennél többet kell tudnom előállítani és értékesíteni (adott ár és költségviszonyok és kapcsolódó fizetési feltételek mellett) ahhoz, hogy pozitív cash-flowt realizáljak.

Látható, hogy a két dolog összefügg, hiszen az értékesítés árbevétele jár pénzbeáramlással és a felmerült költségek egy része jár pénzkiáramlással.

De egy-egy termék forgalmazásán túl a vállalatra is meg lehet határozni, hogy milyen árbevétel mellett tudja elérni az eredmény = O, fedezeti (break-even) pontot, és a cash = O, likviditási (out of pocket) pontot.

multibridge_blog: A vállalat az eredménytermelő és cash generáló képességén hogyan tud javítani?

Lengyel László: Mint az eddigiekben láttuk, az eredménytermelő képesség javítása az árbevétel növelésével (többet és/vagy magasabb áron eladni) és egyidejűleg a költségek csökkentésével (a felhasznált erőforrások mennyiségének és beszerzési „árának” abszolút és fajlagos csökkentésével) érhető el; a cash-generáló képesség javítását elősegíti az eredménytermelés növelése, azonban a bevételnövelésnek a beszedési futamidő gyorsításával (de minimum szinten tartásával) és a kifizetések futamidejének gyorsításával (minimum szinten tartásával) kell együtt járnia.

A mérés azt jelenti, hogy tervezünk és ellenőrizzük a tervszerű megvalósítást, illetve az előző évhez viszonyítva próbáljuk javítani az eredményesség és a cash-generálás helyzetét azaz alkalmazzuk a controlling szemléletet és technikákat a bevételek, a költségek és a pénzügyek területén is.

multibridge_blog: És végül, de nem utolsó sorban kérem, árulja el, mi az üzleti sikerek titka?

Lengyel László: A vállalkozás sikeréhez, mint már említettem szükséges, de nem elégséges feltétel az eredményesség elérése és a pozitív cash-flow. A sikerhez több kell, amit ha megengedi egy Széchényi István idézettel foglalnék össze, amit 1845-ben fogalmazott meg:

„Sikert, állandó nagy sikert, lelkesedés még nem szül; ehhez józan számítás és ebből eredő előleges megfontolása s egybepontosítása az erőnek is szükséges.”

Ezt a számítást, a jobb stratégiai és operatív döntések meghozatalát és az erőforrások hatékony felhasználását segíti elő a controlling szemlélet és eszközök alkalmazása, valamint a másutt már bevált legjobb gyakorlatok megismerése és adaptálása.

Ezen a gondolatok jegyében ajánlom figyelmükbe Egynapos képzéseinket és különösen a Siker =?eredmény + cash flow?  workshopot. Találjuk meg együtt a sikerhez vezető utat! Ha már sikeres ossz meg sikere tapasztalatait másokkal!