EURÓPAI UTNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKT

Projekt azonosító: VEKOP-2.1.7-15-2016-00169

Elnyert támogatás: 26.336.930

Intenzitás: 45-70%

Technológiai fejlesztés Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) keretén belül VEKOP-2.1.7-15 „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” tárgyú felhívás keretében a VEKOP-2.1.7-15-2016-00169 azonosító számú, Kompetencia kánon alapú kiválasztás és illesztés módszertan kutatása és fejlesztése, a MULTIMEASURING Online rendszer kifejlesztése, különböző platformokon való szolgáltatás kialakítása című projekt keretében.

Tartalma:

A projekt célja egy webportál létrehozása amin keresztül HR szakemberek egy teszt kiértékelő API segítségével tudják felmérni az általuk kivánt szakembereket az elfoglalni kívánt pozíciókhoz, illetve elhelyezkedni kívánó szakemberek növelhetik esélyeiket a megfelelően kitöltött tesztek segítségével.

A tesztek eredményeihez és a teszteléshez előfizetéses rendszeren keresztül lehet hozzáférni, melyet admin felületen a rendszer adminisztrátorok fognak kezelni.

Mi a MULTI MEASURING kompetenciamérő teszt?
A MULTI MEASURING Online egy indirekt, széles körben alkalmazott kompetenciamérő eszköz onlilne megvalósítása és a széles közönséghez történő eljuttatása. A tesztet kitöltő személynek olyan kijelentéskkel kapcsolatban kell a rá jellemzőbbet kiválasztania, amelyekből nem tud közvetlenül a vizsgált mutatókra következtetni, és így a teszteredményt nem tudja szándékosan befolyásolni.

A MULTIVEZETŐ módszerre épülő analízis 29 változó alapján jellemzi a tesztszemélyt az alábbi 6 témakörben:
A) Munkaattitűd
B) Vezetői magatartás
C) Döntési képesség
D) Személyiségjegyek
E) Szociabilitás
F) Alaptulajdonságok


A rendszer nem vizsgálja a teszt személyek mélylélektanát, intelligenciáját – kizárólag a munka világában fontos kompetenciákra, viselkedésre koncentrál, így a legteljesebb mértékben tiszteletben tartja a személyiségi jogokat.

Az eszköz a KKV szektor számára adja meg a kiválasztás elérhető árú biztonságát.