MULTIVEZETŐ™ SZERVEZETI FOLYAMATSZERVEZÉS

Tudásanyag: A folyamatok kialakítása és újjászervezése

Cél

A folyamatszabályozással lehetőség nyílik a szervezet működésének átgondolására, összevonására egy rendszerbe, mely eredményeként lehetővé válik a javítás, optimalizálás. A folyamatszabályozás maga után vonja a racionális szervezet kialakulását, hiszen a rögzített folyamatok egyben kommunikációs eszközt is jelentenek. A vezetési, az alap és a támogató folyamatok definiálásra kerülnek, melyből egy döntési és hatásköri mátrix kapható, amely alapja a jó munkaköri leírások elkészítésének.


Eredmény

A folyamatleírások segítségével az is lehetővé válik, hogy a munkát ott végezzék el, ahol a legésszerűbb, mellyel rengeteg időt takaríthatnak meg. A megadott folyamatokat követni lehet, a szervezet világosabb, átláthatóbb, olcsóbb. A vezetés nem lesz kiszolgáltatva a munkatársaknak, mert mindenki folyamata dokumentált és rendezett. A folyamatszabályozás eredményeként az is egyértelműen látható lesz, hogy ki kivel dolgozik együtt és milyen dokumentumok keletkeznek. Lehetővé teszi a felelősök és adott témacsoportok pontos meghatározását, ez lesz a teljesítménymérés alapja, alapdokumentuma, ezzel határozhatjuk meg a teljesítmény kulcsfontosságú jellemzőit. Miután a folyamatokban egyértelműen rögzítve vannak az elvárások, így az egységek bizonyos szinten „önjáróvá” válnak és így csökken a vizsgálatok és az ellenőrzések szükségessége is.

Ez a rendszer a teljesítményméréssel egybekötve a vállalati kultúrában gyökeres változást okoz, hiszen az emberek így kétségtelenül megértik munkájuk értelmét és rájönnek, hogy az ügyfélnek dolgoznak! Ez elősegíti, hogy a vezetők edzőkké váljanak, akik segítenek a folyamatok megvalósításában.


Módszertan

A folyamatszervezés nagyon fontos eszköz, ezért fontos, hogy a folyamatok jól legyenek definiálva és mindenki számára ugyanazt jelentsék. Ez magával vonja azt az elengedhetetlen dolgot, hogy a folyamatjavításba be kell vonni az embereket a vállalat minden szintjén! Egy kimondottan erre a célra felkészített szakember felméri a munkatársakkal együtt a folyamatokat és a folyamatok kapcsolódási pontjait és ezeket egy program segítségével dokumentálja. A társterületek közötti egyeztetést elvégzi. 80-100 folyamat felvétele és összekapcsolása cca. egy hónapi külső szakértői munkát kíván.