MULTIVEZETŐ™ SZERVEZETI VEZETŐKÉPZÉS

Cél

A szervezet vezető munkatársai részére hatékonyságnövelő képzés, teljesítmény mérésével, beszámolási kötelezettséggel, visszacsatolással, elemzéssel, értékeléssel, a vezető teljes és aktív részvételével, a vezetők gyenge és erős pontjai megállapításával. A program alapja a cégdiagnózis eredménye.


Előfeltétel

A tréning programmal a vezető értsen egyet, és legyen a tréningek alkotó tagja. A tréningnapok között a résztvevők legyenek motiválva a vezetés gyakorlati alkalmazására, és a kiadott feladatokat mindenki végezze el.


Tervezett képzési idő

5*2 nap, ami 90 óra csoportos képzés és 24 óra önálló munka.

A tréningek között minimum 30 nap maximum 90 nap teljen el.


Bekapcsolódási feltétel

Minimum érettségi és 1 év vezetői gyakorlat és/vagy vállalati vezetői javaslat

A képzésben résztvevők száma:

Minimum 8 fő maximum 15 fő


A képzés egységei

1.) Blokk

Alapozó ismeretek, felmérés

A képzés célja: A vezető elvárásainak megismerése, a saját értékítéletük felmérésére, és szükség esetén szakmai alapismeretek átadása, egyenszilárdságú vezetés kialakítására.

Eredmény/kompetencia: A vezetőképzés részprogramjai összeállnak, és mindenki a vezetés alapjairól egyformán gondolkodik.

2.) Blokk

Érzékenyítő, csapat és személyiség építő tréning

A képzés célja: A vezetők önismeretének fejlesztése, a saját vezetői képességek megismerése mellett, a vezetés fontosságának tudata a mindennapi munkában. Konfliktuskezelési módszerek megismerése.

Eredmény/kompetencia: A vezető céltudatosan felméri és megismeri a vezetői munka fontosságát, megismeri saját vezetői kvalitásának erős, és gyenge pontjait. Együttműködni képes kollégáival a problémakezelési technikák elsajátításával.

3.) Blokk

Vezetés gyakorlata, vezetői készségek mérése

A képzés célja: A résztvevők megismerik a vezetési elveket, és ezek alkalmazásának gyakorlatát és a vezető elvárásait a munkájukkal kapcsolatosan.

Eredmény/kompetencia: A résztvevőben tudatosul a vezetői elvárás, ezeket tételesen megismeri, alkalmazni tudja a gyakorlatban. Beépíti a vezetésbe a saját személyiségét.

4.) Blokk

Vezetés a gyakorlatban, visszacsatolás, személyes értékelés

A képzés célja: Visszacsatolás biztosítása a vezetők személyes beszámolóján keresztül, vezetői szerepek gyakorlása.

Eredmény/kompetencia: A vezetők a közvetlen feletteseinek véleményét megismerik, ezzel vitatkozhatnak és azt a mindennapi munkájukban, alkalmazni tudják. Kialakul a saját vezetői ÉN kép.

5.) Blokk

Vezetés felsőfokon


A képzés célja

Biztonságot adni a mindennapi vezetői munkához, a közvetlen irányításhoz, olyan eszközökhöz juttatni a vezetőket, melyek segítségével a napi munkájuk hatékonysága nő.


Eredmény

A vezető a csapatában biztonsággal mozog, jól teljesíti a vezetői elvárásokat, nő a szervezet hatékonysága.


Módszertan

A tréningen a fenti témák kerülnek feldolgozásra. A tréning blokkokban bonyolódik le, (Egy blokk két tréningnap cca. 10 óra munkával.). A tréning vezérfonala Power Point prezentáció, melynek jegyzetelési lehetőséggel ellátott nyomtatott változatát (és az egyéb anyagokat) a résztvevők a helyszínen kapják meg (cca. 100 oldal+elektronikus tananyagok). A közös és egyéni munka során, egyénileg és csoportokban az adott témához kapcsolódó cég-specifikus szakmai probléma felvetések, kérdéssorok, számítások, tesztek, számítógépes modellek kerülnek feldolgozásra. A tréning során első szempont a közös szakmai megközelítés, kerülve a hagyományos közös un. csapatépítő játékokat. A témák vállalati megközelítéssel és példákkal kerülnek megfogalmazásra, de nem kerülve a rövid elvi összefoglalót sem, a gondolkodás közös irányának kialakításához.