Enter Junior Program – Pályaorientációs Program

Kompetencia felmérés pályaorientációs célból fiatal felnőttek számára

Cél

Az önismeret fejlesztése, a saját kompetenciák megismerése kompetencia felmérés segítségével. A tesztet kitöltő kap egy leírást a rá leginkább jellemző személyiségjegyekről és ajánlást, hogy ezek a személyiségjegyek milyen foglalkozások választása esetén kedvezőek, valamint a rá legkevésbé jellemző személyiségjegyekről, és egy ajánlást, hogy ezek alapján melyek a számára kedvezőtlennek értékelhető foglalkozások. egy egyéni Kompetencia térképet, melynek segítségével azonosíthatók az erősebb és gyengébb kompetenciái. Ezek a továbbiakban orientálhatják a pályaválasztást, és alapjául szolgálhatnak a személyes fejlesztések/képzések megtervezésének.


Célcsoport

A program célközönsége a 16-18 éves korosztály, akik munkába lépésüket megelőzően informálódni szeretnének arról, hogy főbb személyiségjegyeik alapján mely foglalkozások ajánlhatók (és melyek nem) a részükre, milyen hajlandósági kompetenciákkal rendelkeznek, illetve ezek közül melyeket célszerű fejleszteniük. (Ha a tesztíró nem töltötte be a 18. életévét, a szülő/gondviselő hozzájáruló nyilatkozata szükséges!)


Megrendelő

Szülő vagy 18. évet betöltött fiatal.


Tartalma és folyamata

A felmérés jellemzően a tesztet kitöltő személyes adottságairól, vonásairól, értékeiről, motivációiról ad értékelhető információkat, melyek két kérdés köré csoportosulnak:

  • milyen foglalkozásban lehet sikeres, és
  • milyen hajlandósági kompetenciákkal rendelkezik.

A kérdőívek mintegy 200 kérdést/állítást tartalmaznak. A résztvevőnek egyes állításokról kell eldöntenie, hogy az Mindig igaz (mindig így tette/tenné), illetve a skála másik végpontja Soha nem igaz (soha nem tette/tenné így) között a választása hol helyezkedik el.

A kompetencia-felmérés elkészítésének lépései:

  • egyeztetés az ENTER program által nyújtott szolgáltatásokról,
  • tesztek megírása,
  • a felmérés eredményeit a résztvevő megkapja és értékelő work-shop keretében összegző értékelésen vehet részt.
  • a felmért személy ajánlást kap, hogy mely kompetenciáit célszerű fejlesztenie a munkába lépésig.
  • kérésre egyéni konzultáció lehetőségét is biztosítjuk számára.
  • egyéni jelentkezés alapján részt vehet kompetenciafejlesztési programjainkon.

A kérdőívek kitöltésének időigénye cca. 1,5 óra


Eredménye

A kompetencia felmérés elősegíti a résztvevő reális önértékelésének kialakítását, a személyes fejlesztések megtervezése a mérési eredményekkel alátámasztható. A résztvevő kompetencia tesztjei alapján pontosan meghatározhatók az erősebb és gyengébb kompetenciák, személyenként kijelölhető, milyen személyiségfejlesztésre, hatékonyságot javító kompetenciafejlesztésekre van szükség a továbbtanuláshoz, a pályaválasztáshoz.


Díja

A pályaorientációs kompetenciamérés díja: 29.197 Ft / fő (22.990 Ft + ÁFA)