Enter HR/Recruitment Selection Program – Kiválasztási Program

Kompetencia felmérés speciális céges igények alapján, új munkavállalók kiválasztásához.

Cél

Kompetencia felméréssel támogatni a kompetencia elvárásokhoz leginkább „illeszkedő” jelentkező kiválasztását. A jelentkezővel vagy a jelentkezők csoportjával hajlandósági kompetencia felmérést végzünk, amelynek eredményeképpen elkészül a munkavállalói Kompetencia térkép. Módszereink segítségével a HR szakemberek objektív mutatószámokkal tudják a kiválasztás hatékonyságát tovább növelni, így könnyítve meg akár az előszűrést, akár a végső kiválasztást.


Célcsoport

Az álláspályázatot hirdető cégek, a kiválasztást végző HR szakemberek, munkatársak által kijelölt pályázók.


Megrendelő

A munkaköröket betölteni kívánó munkáltató.


Tartalma és folyamata

A szervezet vezetője által megfogalmazott munkakörre vonatkozó kompetencia elvárásokról készített Kompetencia térképet összevetjük az egyéni Kompetencia térképpel. A két Kompetencia térkép segítségével azonosíthatók a pozícióra jelentkező személy meglévő kompetenciái és a vezető által elvárt, adott munkakörre vonatkozó kompetencia szintek közötti eltérések (gap-ek), mely a munkakörre jelentkezők hatékony kiválasztását szolgálja.

Négy kompetencia csoportot mérünk fel, melyek jellemzően a vizsgált pozícióra jelentkező személyes adottságairól, vonásairól, értékeiről, motivációiról adnak megbízható, értékelhető információkat:

  • alapkompetenciák,
  • cég/munkakör specifikus kompetenciák,
  • csoportszerepek,
  • konfliktuskezelési stratégiák.

A kérdőívek mintegy 300 kérdést/állítást tartalmaznak. A résztvevőnek egyes állításokról kell eldöntenie, hogy az Mindig igaz (mindig így tette/tenné), illetve a skála másik végpontja Soha nem igaz (soha nem tette/tenné így) között a választása hol helyezkedik el.

A kompetencia-felmérés elkészítésének lépései:

  • az adott munkakörre vonatkozó hajlandósági kompetenciák és kompetencia szint elvárások megfogalmazása,
  • jelentkezőkkel történő felmérések elkészítése (csoportos),
  • összehasonlító elemzés elkészítése,
  • mérési eredmények prezentálása a vezetőknek, magyarázattal, kiegészítéssel.

A kérdőívek kitöltésének időigénye cca. 1,5 óra.


Eredménye

A kérdőívet kitöltő személyek és az általuk megjelölt munkakör összehasonlítását Kompetencia térkép segítségével szemléltetjük. A térképen láthatóvá válnak a munkakör betöltőjétől elvárt és a felmérésben résztvevő személy kompetenciái közötti eltérések (gap). Ezek beazonosításával a felvételi folyamat hatékonysága növelhető, mivel feltárja azokat a kompetencia hiányokat, mely egy felvételi interjú keretében és/vagy az önéletrajzban rejtve maradnak.

A módszer a leginkább „illeszkedő”jelölt kiválasztását segíti elő, ezáltal biztosítja a kompetencia hiányosságokból adódó fluktuáció és a kapcsolódó költségek csökkentését.


Díja

Az ENTER HR Kiválasztás díja: 14.990 Ft + ÁFA/fő