Kompetenciakánon

Kompetencia felmérés céljából a szervezetspecifikus hajlandósági elvárások összeállítása

Cél

Annak meghatározása, hogy az adott munkakör (vagy munkakörök) betöltése milyen „hajlandósági” kompetenciákat igényel a munkavállaló személyes adottságaival, vonásaival, motivációival kapcsolatban.


Célcsoport

Kiválasztás esetén az álláspályázatot hirdető cégek, a kiválasztást végző HR szakemberek, munkatársak által kijelölt pályázók, szervezetfejlesztés esetén az alkalmazott munkavállalók.


Megrendelő

A munkaköröket betölteni kívánó, illetve a hatékonyságot növelni szándékozó munkáltató.


Tartalma és folyamata

Hajlandósági kompetenciák I. (ALAPKOMPETENCIÁK)

Munkakörönként legfeljebb 12 kompetencia, amelyből 6 kompetenciát (feladat végzése, kommunikáció, minőségi munkavégzés, motiváció, időgazdálkodás, értékorientáltság) minden munkakörben javaslunk szerepeltetni.

Hajlandósági kompetenciák II. (CSOPORTSZEREPEK):

 • végrehajtó,
 • irányító
 • feladatirányító,
 • indító,
 • forráskutató,
 • konstruktív elemző,
 • csoportépítő,
 • befejező.

Hajlandósági kompetenciák III. (KONFLIKTUSKEZELÉS):

 • versengő,
 • problémamegoldó, együttműködő,
 • kompromisszumos,
 • elkerülő,
 • alkalmazkodó.

Eredménye

A megadott kompetenciák alapján felmérhetők a munkakört betöltő azonos kompetenciái, megvizsgálhatók az eltérések az elvárt és a munkakört betöltő kompetenciái között, és meghatározhatók a fejlődési szükségletek.

A Kompetenciakánon elkészítése díjtalan, azonban előfeltétele a cégvezetéssel/HR-rel folytatott előzetes konzultáció és a szervezet megismerése.