Enter Starting Work Program – Toborzó Program

Kompetencia felmérés speciális céges igények alapján, kompetencia fejlesztés és képzés munkavállalók kiválasztásának megalapozására

Cél

Állásra pályázók kompetencia felmérése és fejlesztése 5 alkalmas képzés során – a hosszú távú munkakapcsolatok megalapozásához.


Célcsoport

Adott munkakörök betöltését elérni kívánó cégek és minőségi munkavégzéshez kompetenciákkal rendelkező álláspályázók vagy állásváltók.


Megrendelő

A munkaköröket betölteni kívánó munkáltató.


Tartalma és folyamata

A Program alapja egy kompetencia felmérés, egy hajlandóság oldali vizsgálat a résztvevő álláskeresőről, melynek eredményeképpen elkészül a jelentkező Kompetencia térképe. A Programban résztvevő munkaadó(k) által meghirdetett munkakörre vonatkozó vezetői kompetencia-elvárásokról is munkaköri Kompetencia térkép készül. A két Kompetencia térkép segítségével azonosíthatók a jelentkezők meglévő kompetenciái és a meghirdetett munkakörre vonatkozóan a vezetők által meghatározott kompetencia szintek közötti eltérések (gap), melyek a meghirdetett munkakörre leginkább „illeszkedő” munkaerő és munkaadó/munkakör egymásra találásának alapjául szolgálhatnak.

A kompetencia felmérés és fejlesztés egy 5 alkalommal tartott képzés keretében valósul meg. A képzés minden egyes alkalommal különböző kompetenciák fejlesztésére fókuszál. A Program végén bemutatásra kerülnek egymásnak a programban részt vevő munkavállalók és cégvezetők.

A Program kezdetén három kompetencia csoportot mérünk fel, melyek jellemzően a vizsgált munkavállaló személyes adottságairól, vonásairól, értékeiről, motivációiról adnak értékelhető információkat: alapkompetenciák, csoportszerepek, konfliktuskezelési stratégiák.

A kérdőívek mintegy 300 kérdést/állítást tartalmaznak. A résztvevőnek egyes állításokról kell eldöntenie, hogy az Mindig igaz (mindig így tette/tenné), illetve a skála másik végpontja Soha nem igaz (soha nem tette/tenné így) között a választása hol helyezkedik el.

A kompetencia-felmérés és fejlesztés megvalósításának lépései:

  • az adott munkakörre vonatkozó kompetenciaelvárások megfogalmazása
  • jelentkezőkkel történő felmérések elkészítése (csoportos)
  • mérési eredmények prezentálása a résztvevőknek, magyarázattal, kiegészítéssel
  • kompetencia - fejlesztés,
  • összehasonlító elemzés elkészítése
  • cégek, álláskeresők bemutatkozása, belépés a munkavilágába

A kérdőívek kitöltésének időigénye cca. 1,5 óra.


Eredménye

A kompetencia-felméréseknek és értékeléseknek köszönhetően egy-egy jelentkező kompetencia megfelelősége egy meghirdetett munkakörre egzakt, objektív mutatószámokkal alátámasztható. A jelentkezők kompetencia tesztjei, illetve a vezetők által egy adott munkakörre meghatározott kompetencia-elvárások különbsége alapján pontosan azonosítható, hogy személyenként melyik munkakör betöltése javasolható.


Díja

Az ENTER Starting Toborzó díja: egyéni díjazás a megrendelő igényeinek függvényében

További Információt kérhető a www.alljasarkadra.hu weboldalon vagy az enterprogram@enterprogram.hu e-mail címen.