MULTIVEZETŐ™ PROJEKTMENEDZSMENT

Cél

A résztvevők megismerik a projektmenedzsment alapjait és annak szervezetben történő alkalmazását. A projekteket az adott szervezet tervezéséhez tudják kötni, és megismerik annak gyakorlati alkalmazását. Megismerik, hogy hol lehet egy projektet elrontani. EU-s és bármilyen más pályázat(ok)hoz megtanulnak projektekben gondolkodni, és projekteket generálni.


Eredmény

A résztvevő munkatársak a mindennapi munkájukat elméletileg megalapozottabban, szakmai háttértámogatással jobb minőségben tudják végezni. Megismerik a projektek alapjait és annak gyakorlati módszertanát: a projektcsapat létrehozását, a projektek irányítását, projektek tervezését, a projektek kivitelezését, és projekttervezési gyakorlatot szereznek (GANTT diagram, PERT, CPM hálóterv). Tudják ellenőrizni a projektek eredményét (projekt-controlling) is.


Módszertan

A tréningen a fenti témák kerülnek feldolgozásra. A tréning vezérfonala Power Point prezentáció, melynek jegyzetelési lehetőséggel ellátott nyomtatott változatát (és az egyéb anyagokat) a résztvevők a helyszínen kapják meg. A közös és egyéni munka során, egyénileg és csoportokban az adott témához kapcsolódó szakmai probléma felvetések, kérdéssorok, számítások, tesztek, számítógépes modellek kerülnek feldolgozásra. A résztvevők egyénileg/csoportosan téma-specifikus feladatokat oldanak meg.