MULTIVEZETŐ™ SZERVEZETI SZAKMAI KÉPZÉS

Cél

A cégdiagnózis és a vezető személyes tapasztalatai alapján kis és/vagy nagy csoportban szakmai képzést-továbbképzést adni a szervezet munkatársai részére az alábbi témakörökben:

  • Szervezeti stratégia tervezése
  • Szervezetek gazdálkodása
  • Üzleti tervezés
  • Controlling
  • Logisztika
  • Beruházások tervezése

Tervezett óraszám

Az adott igényeket fedi le, de minimálisan 8 (nyolc) óra, témánként. Az adott óraszám a szervezet belső igényétől függ. Felkérésre a számonkérés is biztosított. A témakörökben az adott szervezet által megjelölt belső problémák is feldolgozásra kerülnek, szükség szerint a számpéldák is a szervezet napi munkájához igazodnak. Az előadások végén személyes konzultációra lehetőség van.


Eredmény

A résztvevő munkatársak a mindennapi munkájukat elméletileg megalapozottabban, szakmai háttértámogatással jobb minőségben tudják végezni. Napi problémáik feldolgozásra, megbeszélésre kerülnek. A résztvevők menedzsment szemszögből ismerik meg a vállalati tervezési folyamatot, amely a szervezet számára képes biztosítani a hatékony működtetést. A résztvevők képesek lesznek a tervezéssel szemben támasztott igényeik megfogalmazására, átlátják a vállalat stratégia és operatív tervezési folyamatait, valamint tervezési gyakorlatot szereznek.


Módszertan

A tréningen a fenti témák kerülnek feldolgozásra. A tréning vezérfonala Power Point prezentáció, melynek jegyzetelési lehetőséggel ellátott nyomtatott változatát (és az egyéb anyagokat) a résztvevők a helyszínen kapják meg. A közös és egyéni munka során, egyénileg és csoportokban az adott témához kapcsolódó szakmai probléma felvetések, kérdéssorok, számítások, tesztek, számítógépes modellek kerülnek feldolgozásra. A résztvevők egyénileg/csoportosan téma és cég-specifikus feladatokat oldanak meg.