Árképzés és likviditás

találjuk meg az egyensúlyt

Drága? Olcsó? Kinek?

Tematika

Árképzési módszerek és alkalmazásuk áttekintése, az ár és a fizetési határidő összekapcsolása a vevői és szállítói kapcsolatokban.


Eredmény - cash-flow – üzleti siker

Mikor elég a cash?

Tematika

A vállalkozás eredménytermelő és cash generáló képességének értékelése, a javítási lehetőségek feltárása – a szervezet sikertényezőinek elemzése és hatása az eredménytermelésre és a cash-flow képződésre, felhasználásra.


Értékesítési tréning.

Hogyan legyek jó értékesítő?

Miért, eddig nem voltál az?

Tematika

Értékesítési módszertani alapok megerősítése, kereskedelmi és zárási technikák gyakorlása, jelentési és teljesítményértékelési rendszerek megismerése. Ügyfélközpontúság

ügyfélszolgálati tréning

Kinek legyen jó?

Tematika

A tréningen résztvevő operátor munkatársak megfogalmazzák saját területükön az ügyfélelvárásokat, megismerik a DISC tipológiát, képessé válnak az egyes típusok beazonosítására, tudatosan a nyertes-nyertes helyzetek megteremtésére törekszenek.

 

Hogyan válasszunk jó munkaerőt,

és hogyan tartsuk meg azt?

Jó sok pénzzel?

Tematika

A képzés során bemutatjuk a munkaerő kiválasztás modern folyamatát, korszerű kompetenciák meghatározására alapuló, a humán haszonérték elemzésre épülő módszereit.


Időmenedzsment

Már az időt is menedzselni kell?

Tematika

Az időgazdálkodás leghatékonyabb stratégiáinak elsajátítása, a halogatás semlegesítése, magasabb életminőség teremtése a stressz csökkentésével, önmegvalósítás.


Pénzügyek

nem pénzügyi szakembereknek

A zsozsó a lényeg, nem a szerelem?

Tematika

A pénzügyi ismeretekben nem vagy kevéssé jártas munkatársak általános képet kapjanak arról, hogy minden gazdasági eseménynek, döntésnek folyamatnak vannak pénzügyi hatásai: befolyásolják az eredményességet és a likviditást.


Csapat együttműködés

Szinergiafejlesztő program

Ez egy csapat? Komolyan?

Tematika

A program során a résztvevők segítsék is egymást, a kölcsönös toleranciát erősítsék, a gyakorlatok során éljék meg az egymásra utaltságot, oldódjanak a személyes konfliktusok, valamint osszák meg egymással a tudást és a best practice-ket.

 

Modern HR

humán controlling középpontban a mérés

A HR kifejezhető pénzben is?

Tematika

A HR mélyebb rétegeit érintő módszerek és a klasszikus humán controlling mellett a munkaerő alkalmazás és képzés hatékonyságának mérésére alkalmas mutatószámok ismertetése.


Konfliktuskezelés és tárgyalástechnika

Biztos, hogy nincs más megoldás?

Tematika

A konfliktuskezelés a sikeres tárgyalástechnika nyitja. A program során megismerjük saját konfliktuskezelési stílusunkat, és gyakoroljuk az egyes stílusok közötti váltást a tárgyalási folyamat során.


Projektismeretek

haladóknak

Van, aki a más kárán sem akar tanulni?

Tematika

A mindennapi projektmunka és pályázatok során elkerülhető hibák és problémák bemutatása, és az elkerülés módszertana.Szolgáltatói magatartás

fejlesztése 

Néha nehéz elviselni az ügyfeleket? 

Tematika 

Aaz ügyfelei leggyakrabban a személyes ügyfélszolgálati munkatársaikkal találkoznak, jellemzően ők mutatják a cég „arcát”. Képzésünk célja – a hatékony ügyfélkezelés mellett – az ügyelek bizalmának, elkötelezettségének növelése.